top of page

Postural träning 

Många går omkring med ständig smärta i sin kropp utan att finna någon egentlig anledning och orsaken kan vara så enkel som en felställning.

Våra posturala/hållningsmuskler är gjorda för att hålla oss upprättstående och inte för så mycket annat.

Våra rörelsemuskler däremot är designade för att hålla oss i rörelse.

När du kommer till mig så får du dom verktyg och den hjälp du behöver för att din kropp ska återfå sin naturliga hållning, rörlighet och styrka, samtidigt som grundorsaken till eventuell smärta oftast försvinner då muskler och leder inte längre blir överbelastade.

bottom of page